360 Battery - Battery Saver icon

360 Battery - Battery Saver

ورژن 1.6.0.6460 برای اندروید

: 360 Battery - Battery Saver توضیحات

برنامه 360 Battery - Battery Saver v1.6.0.6460 یك محافظ باتری بوده كه به عمر باتری شما افزوده و در حالت فعال بودن آن، زمان شارژ به حداقل میرساند.
- نظارت بر زمان باتری و تشخیص برنامه هایی كه بیشترین مصرف باتری را دارند و اطلاع به شما در مورد آنهایی كه باید متوقف شوند
- در حالت ذخیره ی نیرو، میتوانید برنامه های كه بیشترین مصرف نیرو را دارند در پس زمینه متوقف كنید
- به عنوان كاهش دهنده ی زمان شارژ، مصرف باتری را در زمان شارژ كاهش میدهد

ویژگیهای اصلی برنامه 360 Battery - Battery Saver اندروید:
- یك ضربه برای صرفه جویی در نیروی باتری: خاموش كردن برنامه های پر مصرف موجود در پس زمینه و بهبود زمان شارژ
- برنامه ی بهینه ساز نیروی حرفه ای: متوقف كردن برنامه هایی كه به صورت خودكار روشن میشوند
- بهینه ساز نیروی بیداری همكار(پیر ویك آپ): پایان دادن برنامه هایی كه بعد از خاموش شدن از طریق دیگر فرآیندها فعال میشوند
- حالت بهینه ساز نیرو: نظارت بر عمر باتری مانند دما، فشار قدرت باتری و زمان باقیمانده
- محاسبه ی نیروی باتری: گت اندروید تخمین دقیق زمان باتری با توجه حالت فعلی دستگاه شما وقدرت باتری
- نمودار ٢٤ساعتی مصرف قدرت: نظارت بر شرایط مصرف قدرت باتری ، ارائه ی جزییات دقیق تخلیه ی قدرت و قابلیت های بهینه سازی
- بهینه ساز قدرت باتری هوشمند: انتخاب هوشمندانه ی گزینه هایی برای ذخیره ی قدرت باتری در استفاده های مختلف و حفظ انرژی برای زمانی كه بیشتر به باتری نیاز دارید.
- شارژ سالم و تقویت كننده: در مراحل مختلف شارژ، این برنامه با نظارت و تكمیل سلامت باتری، باعث میشود باتری در بهترین وضعیت خود باشد.
- یادآور استثناء: یادآوری به موقع و بهینه سازی دستگاه شما زمانی كه دما و مصرف قدرت باتری در یك برنامه به صورت استثناء میباشد
- تقویت كننده ی خودكار شارژ: خنك كردن باتری به طور موثر در زمانی كه باتری بیش از حد گرم میشود، تقویت سرعت شارژ برای صرف زمان كمتر


نمایش بیشتر
دیدگاه ها