Palm Reading for Lover icon

Palm Reading for Lover

ورژن 1.0 برای اندروید
  • دانلود Palm Reading for Lover v1.0 نرم افزار کف بینی اندروید دانلود Palm Reading for Lover v1.0 نرم افزار کف بینی اندروید دانلود Palm Reading for Lover v1.0 نرم افزار کف بینی اندروید دانلود Palm Reading for Lover v1.0 نرم افزار کف بینی اندروید

: Palm Reading for Lover توضیحات

Palm Reading for Lover v1.0 كف بینی از قدیمیترین هنرهای اسرار امیز میباشد. در دوره ای مردم متوجه شدند كه دستها با هم تفاوت دارند و از این كشف كف بینی آغاز شد. برنامه Palm Reading for Lover تمام خطوط كف دست را كه منحصر به فرد بوده ودر تمام اشخاص متفاوت است برای شما معنی میكند. خط قلب كه به صورت افقی در قسمت بالای كف دست ادامه دارد و عطارد، آپولو ، مریخ، مشتری، و زحل را احاطه كرده است. این خط نشانگر قدرت احساسات، كیفیت ارتباطات، زمان اتفاقات مهم زندگی مانند ازدواج میباشد. در حالت ایده آل ، خط قلب باید واضح و بدون شكستگی باشد،چنین خطی نشانگر این است كه فرید یك شریك غالب و مسلط در رابطه خواهد بود. وجود شكستگی ها نشانگر یك رابطه ی از هم گسسته میباشد. خطوط كوچك در روی خط قلب كه به صورت شاخه بوده و به سمت بالا نشانه رفته اند نشانگر یك رابطه ی قوی و شاد است و خطوطی كه از زیرخط قلب به صورت شاخه و به سمت پایین باشند شانس پایین رابطه را نشان میدهد. و بسیاری خطوط دیگر كه هركدام نشانگر بخشی از زندگی و اتفاقات مربوط به آن میباشند. خطوط كف دست ، وضعیت فعلی، سابقه و شخصیت یك نفر را شرح میدهند. این به زبان انگلیسی ساده بوده و به راحتی میتوانید كف دست را تشریح كنید بدون اینكه نیاز به دانش بالایی در كف بینی داشته باشید.


نمایش بیشتر
دیدگاه ها