کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factory

نگاهی جامع به دارک اسپل فکتوری

سلام. با آپدیت جدید، ساختمان جدید به نام دارک اسپل فکتوری (Dark Spell Factory) معرفی شد که در اینجا به بیان ویژگی هاش میپردازیم.

کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factory


هزینه ی ساخت این ساختمان، یک و نیم میلیون الکسیر (۱۵۰۰۰۰۰) خواهد بود و از تون هال لول ۸ قابل ساخت هست و ساختنش ۴ روز طول خواهد کشید. با ساختن دارک اسپل فکتوری، اسپل پویزن قابل ساخت خواهد بود.

کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factory


ارتقای دارک اسپل فکتوری به سطح ۲، با هزینه ی دو و نیم میلیون الکسیر (۲۵۰۰۰۰۰) در ۶ روز امکان پذیر خواهد بود که بعد از اون قابلیت ساخت اسپل زمین لرزه رو خواهید داشت. (سطح دوم در تون هال لول ۸ قابل ساخت هست.)
بعد از ارتقای دارک اسپل فکتوری به سطح سوم، با هزینه ی سه و نیم میلیون الکسیر (۳۵۰۰۰۰۰) و در طی ۸ روز، میتونید اسپل شتاب رو بسازید که البته این کار در تون هال لول ۹ و بالاتر امکان پذیر هست.
آپگرید (ارتقای) اسپل ها با دارک الکسیر و در لابراتوری خواهد بود.
کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factory
عکس پویزن اسپل (The Posions Spell):
کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factoryعکس اسپل شتاب (The Haste Spell):
کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factoryعکس اسپل زمین لرزه (The Earthquake Spell):
کارخانه طلسم سیاه | Dark Spell Factory


نمایش بیشتر
دیدگاه ها